Polmic - FB

z historii muzyki polskiej

Pankiewicz Eugeniusz

Pankiewicz Eugeniusz, kompozytor i pianista; ur. 15 grudnia 1857, Siedlce; zm. 24 grudnia 1898, Tworki koło Warszawy. Brat malarza Józefa Pankiewicza. Od 1863 przebywał w Lublinie, gdzie uczęszczał do gimnazjum i pobierał lekcje gry na fortepianie. W 1875 wraz z rodziną przeniósł się do Warszawy i został uczniem Józefa Wieniawskiego (fortepian) w Instytucie Muzycznym. Po uzyskaniu dyplomu, w 1877 lub 1878, wyjechał na dalsze studia pianistyczne do Petersburga, gdzie uczył się w tamtejszym Konserwatorium pod kierunkiem Teodora Leszetyckiego. Ok. 1880 udał się na studia do Moskwy, które trwały kilka miesięcy, po czym wrócił do Warszawy. Tu w Instytucie Muzycznym podjął studia kompozytorskie u Władysława Żeleńskiego i Zygmunta Noskowskiego.
Od 1883 prowadził klasę fortepianu w Instytucie Muzycznym oraz Instytucie Maryjskim (ogólnokształcąca szkoła dla dziewcząt pochodzenia szlacheckiego). Jako solista i kameralista występował na koncertach w Warszawie (koncerty Instytutu Muzycznego, Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Warszawskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”), Łodzi (ze Stanisławem Barcewiczem), Lublinie (z Władysławem Aloisem), Piotrkowie (z Zygmuntem Noskowskim, Mieczysławem Horbowskim) i innych miastach. W 1894 poważnie zachorował – uległ załamaniu nerwowemu.

WAŻNIEJSZE KOMPOZYCJE:

– kameralne:
Temat i wariacje f-moll na kwartet smyczkowy

– na fortepian:
Menuet D-dur op. 1 nr 1
Humoresque B-dur op. 1 nr 2
Trois feuilles d’album op. 2
Mazurek E-dur op. 3 nr 1
Mazurek a-moll op. 3 nr 2
Chaconne C-dur op. 4 nr 1
Menuet F-dur op. 4 nr 2
Gawot Fis-dur op. 4 nr 3
Variations et fugue sur un thème original A-dur op. 7
Preludium na temat kolędy „Gdy się Chrystus rodzi” F-dur op. 8 nr 1
Valse scherzo A-dur op. 8 nr 2 [nieukończony]
Humoresque A-dur op. 8 nr 3
Krakowiak-Fantazja e-moll op. 9 nr 1
Krakowiak Des-dur op. 9 nr 2
À la cracovienne Fis-dur op. 9 nr 3
Variations sur un thème original D-dur op. 10
Improwizacja B-dur op. 11 nr 1
Improvisation h-moll op. 11 nr 2 [nieukończony]
Menuet Des-dur op. 12 nr 1
Burlesque Fis-dur op. 12 nr 2
Mazurek F-dur
Mazurek es-moll
Valse brillante Es-dur
Deux valses
Allegro
Fugue cis-moll
Deux mélodies
Pensée fugitive h-moll
Prélude
Romance d-moll
Walce salonowe C-dur

– wokalno-instrumentalne:
Oj, Janie, Janie op. 16 nr 1 na 2-głosowy chór żeński i fortepian, słowa Bohdan Zaleski
Dumka op. 16 nr 2 na 2-głosowy chór żeński i fortepian, słowa Bohdan Zaleski
Grzędy rutą osnute op. 16 nr 3 na 2-głosowy chór żeński i fortepian, słowa Józef Kościelski
Wieją wiatry op. 16 nr 4 na 2-głosowy chór żeński i fortepian, słowa Józef Kuczyński
Noc wiosenna op. 16 nr 5 na 2-głosowy chór żeński i fortepian, słowa Józef Kuczyński
Barkarola op. 17 na tenor lub sopran solo, chór męski i fortepian, słowa Adam Asnyk
Sześć pieśni weselnych ludowych polskich op. 18, suita na 2 głosy żeńskie lub chór żeński i fortepian na 4 ręce
Ballada op. 21 na sopran i alt solo, chór mieszany i fortepian, słowa Or-Ot

– pieśni na głos z fortepianem:
Huczy woda op. 5 nr 1, słowa Adam Asnyk
Tyś jak ten kwiatek op. 5 nr 2, słowa Heinrich Heine
O zmroku niebios op. 5 nr 3, słowa Heinrich Heine
Uśniej, Dziecię Święte op. 5 nr 4, słowa Stanisław Grochowski
Sonet I „Jednego serca” op. 6 nr 1, słowa Adam Asnyk
Sonet II „Kiedym cię żegnał” op. 6 nr 2, słowa Adam Asnyk
Kochaneczko, oczki moje op. 14 nr 1, tekst ludowy
Rutko moja, rutko op. 14 nr 2, tekst ludowy
Na podolu biały kamień op. 14 nr 3, tekst ludowy
Jasio konie poił op. 14 nr 4, tekst ludowy
Gdzież to jedziesz, Jasiu op. 14 nr 5, tekst ludowy
Graj, pastuszku, graj op. 14 nr 6, tekst ludowy
A jak ci ja będę op. 14 nr 7, tekst ludowy
Na gałęzi mi się ptaszki kołysały op. 14 nr 8, tekst ludowy
Pod oknem op. 19 nr 1, słowa Michał Bałucki
Poranek op. 19 nr 2, słowa Michał Bałucki
Westchnienie op. 19 nr 3, słowa Michał Bałucki
Na dobranoc op. 19 nr 4, słowa Michał Bałucki
Na przebłaganie op. 19 nr 5, słowa Michał Bałucki
W tęsknocie op. 19 nr 6, słowa Michał Bałucki
Gdy ostatnia róża zwiędła, słowa Adam Asnyk
Szczęśliwa młodość, słowa Adam Asnyk
Zwiędły listek, słowa Adam Asnyk
Góral, słowa Michał Bałucki
Über die Berge (Słoneczko zaszło), słowa Heinrich Heine
Dzwonek, słowa Maria Ilnicka
Matka do swego dziecięcia, słowa Franciszek Karpiński
Serenada, słowa Józef Kościelski
Dziedzina ojczysta, słowa Teofil Lenartowicz
Dzionek na wsi, słowa Teofil Lenartowicz
Schilflied (Pieśń sitowia), słowa Nicolaus Lenau
Usteczka, słowa Bolesław Londyński
Kołysanka „Luli, synku, luli, luli”, słowa Feliks Odrowąż
Pieśń przy kołysce, słowa Eugeniusz Pankiewicz
Kołysanka „Śpij, dziecino ukochana”, słowa Franciszek Rejnsztejn
Dumka, słowa Mieczysław Romanowski
Jutro, słowa Mieczysław Romanowski
Kwiatek, słowa Mieczysław Romanowski
Mazurek, słowa Mieczysław Romanowski
On i ona, słowa Mieczysław Romanowski
Dwie, słowa Włodzimierz Wolski
Ze snu, słowa Bohdan Zaleski

– pieśni na 4-głosowy chór męski a cappella:
Hej! do pracy op. 15 nr 1, słowa Władysław z Zacisza
Krakowiak op. 15 nr 2, słowa Edmund Wasilewski
Za moich młodych lat, słowa Adam Asnyk
Do zdrowia, słowa Jan Kochanowski
Piosnka żołnierska, słowa Mieczysław Romanowski