Polmic - FB

poczytaj

Cyz Tomasz (red.) "Tygodnik Powszechny" numer 7 z dnia 15.2.2004

Witold Lutosławski. Portret w 10-lecie śmierci


To, że był polskim kompozytorem, to za mało powiedziane. Są kompozytorzy, którzy biorą materiał rodzimy do swych własnych kompozycji. Tymczasem u Lutosławskiego stało się przeciwnie. To, co u niego było indywidualne, tak przeniknęło nas wszystkich, tak przepoiło naszą wrażliwość muzyczną, świadomie czy nieświadomie, iż cechy jego stylu zaczęły utożsamiać się z polskością muzyki polskiej. Tak było przedtem z Karolem Szymanowskim i jeszcze dawniej z Fryderykiem Chopinem.

Dodatek specjalny poświęcony Witoldowi Lutosławskiemu w "Tygodniku Powszechnym" (z dn. 15 lutego 2004), wydany z okazji obchodów 10 rocznicy śmierci kompozytora. A w nim m.in. Jak wyglądałby „klucz do Lutosławskiego” - zastanawia się Bohdan Pociej, wspomnienia Julii Hartwig, Krystyny i Andrzeja Wajdów oraz Macieja Mieziana, portret kompozytora autorstwa Krzysztofa Meyera, anegdoty o artyście pióra Andrzeja Dudzińskiego i Magdy Dygat-Dudzińskiej, obszerny wybór z „Zeszytu myśli” - niepublikowanych dotąd notatek kompozytora z lat 1959-84 - w opracowaniu Zbigniewa Skowrona, kalendarium życia i twórczości Lutosławskiego z krótkimi charakterystykami najważniejszych jego utworów, autorstwa m. in. Doroty Szwarcman, Andrzeja Chłopeckiego i Marcina Gmysa, omówienie nowych książek o Lutosławskim, przygotowane przez Ewę Szczecińską oraz przewodnik po płytach sporządzony przez Tomasza Cyza.

Spis artykułów:


Oryginały artykułów dostępne są też na stronie internetowej "Tygodnika Powszechnego": Witold Lutosławski. Portret w 10-lecie śmierci (red. Tomasz Cyz) w: Kontrapunkt, dodatek specjalny do „Tygodnika Powszechnego” 2004 nr 7 z dn. 15 lutego 2004