Polmic - FB

poczytaj

Cyz Tomasz "Tygodnik Powszechny" numer 12 z dnia 20.3.2005

Koalicja oszustów


"Temu tylko szczęście sprzyja, kto głupi jak but, do trzech nie umie zliczyć, nad niczym się nie zastanawia" - śpiewa w ostatnim monologu Ichariew. Skąd my to znamy? - Tomasz Cyz pisze o polskiej premierze Graczy, opery, którą na przełomie 1941-42 roku rozpoczął komponować Dymitr Szostakowicz, a dokończył w latach 1980-81 Krzysztof Meyer.

Oryginał artykułu dostępny jest także na stronie internetowej "Tygodnika Powszechnego".


Pobierz plik