Polmic - FB

from the world

Sukces polskich kompozytorów na konkursie w Czechach

Przemysław SchellerW Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim GENERACE 2015, organizowanym w ramach festiwalu „Janáčkův máj”, wysokie lokaty zajęli polscy kompozytorzy.

Konkurs, skierowany do młodych kompozytorów z czterech krajów: Czech, Słowacji, Węgier i Polski, odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: do 30 lat i do 21 lat. Jego przedmiotem były kompozycje na instrument solowy z akompaniamentem, kompozycje na mały zespół kameralny lub utwory na ustalone składy instrumentalne. Do tegorocznej edycji Konkursu przystąpiła rekordowa liczba artystów. Do I kategorii wiekowej (do 30 lat) zgłosiło się 44 kompozytorów, którzy nadesłali 59 utworów, a do II kategorii (do 21 lat) – 14 młodych twórców z 20 kompozycjami.

24 marca 2015 roku w Ostrawie Jury w składzie: Milan Báchorek, Ivan Kurz, Hanuš Bartoň, Vít Zouhar, Aleksander Lasoń, Jevgenij Iršai i László Tihányi zdecydowało przyznać w kategorii do 30 lat I nagrodę Belli Máté z Węgier za utwór Lethe, II nagrodę – Przemysławowi Schellerowi (na zdjęciu) z Polski za Czasojaśnienie, III nagrodę Peterowi Javorkowi ze Słowacji za Metamorfózy oraz honorowe wyróżnienia Robertowi Niepostynowi z Polski za Blask na chór mieszany a cappella i Máté Balogh z Węgier za Labyrinth of the World and Paradise of the Heart. W kategorii do 21 lat I nagrodę otrzymał Michał Lazar z Polski za Recytatyw, medytację i taniec, II nagrodę - Dominik Kopcsay ze Słowacji za Cadenzę, a III nagrodę - Martin Lang ze Słowacji z I Kwartet smyczkowy.

Nagrodzone kompozycje zostaną wykonane podczas festiwalu „Janáčkův máj” w 2016 roku.

Więcej informacji – na stronie: www.janackuvmaj.cz/en/generace?id=art388#.VRwTiSgkfYV