polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus: Beethoven i Musorgski
7 kwietnia 2018, Warszawa
IV Małopolska Akademia Talentów
1–8 lipca 2018, Łącko

aktualności

Łódź | Koncert Santander Orchestra

fl28 marca 2018 roku o godz. 19.00 w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina Santander Orchestra wykona utwory Zygmunta Noskowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Pomysłodawcami stworzenia orkiestry Santander Orchestra są Bank Zachodni WBK i Fundacja MyWay, realizujący projekt przy wsparciu Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Dzięki Santander Orchestra młodzi artyści z całego kraju mają okazję doskonalić swój warsztat pod okiem znakomitych dyrygentów oraz tutorów, którymi są uznani w Polsce i za granicą muzycy i wykładowcy. Od 2015 roku młodzi muzycy występowali pod kierunkiem Krzysztofa Pendereckiego, Johna Axelroda i Jerzego Maksymiuka, grając w najbardziej prestiżowych i najnowocześniejszych salach koncertowych w Polsce, m.in. w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie czy w sali koncertowej NOSPR w Katowicach. Na specjalne zaproszenie pani Elżbiety Pendereckiej, orkiestra wystąpiła również w ramach XX Jubileuszowego Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena w Lusławicach i w Warszawie. Jesienią 2016 roku utalentowani artyści nagrali swoją pierwszą płytę, na której znalazły się utwory Fryderyka Chopina oraz Antonina Dvoráka. Dyrygentem został José Maria Florêncio, a orkiestrze towarzyszył na fortepianie Krzysztof Książek. Płyta ukazała się na rynku 30 listopada 2016 roku.

Podczas koncertu w Łodzi Santander Orchestra pod kierownictwem światowej klasy dyrygenta Lawrence'a Fostera – dyrektora muzycznego Opera de Marseille – wykona Poemat symfoniczny „Step” Z. Noskowskiego, Fantazja polska gis-moll op. 19 I. J. Paderewskiego i III Symfonię D-dur op. 29 P. Czajkowskiego. W roli solisty wystąpi pianista Łukasz Krupiński.

Informacja o biletach – na stronie  Filharmonii.

Krzysztof Knittel laureatem Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska 2017

kk19 marca 2018 roku Krzysztof Knittel został uhonorowany Nagrodą Teatralną Miasta Gdańska 2017 za muzykę do opery Sąd Ostateczny.

Nagroda Teatralna Miasta Gdańska przyznawana jest od 2008 roku autorom najcenniejszych teatralnych kreacji artystycznych stworzonych w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Laureatów wybiera Kapituła Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska. Tegoroczna uroczysta gala odbyła się w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Krzysztof Knittel otrzymał Nagrodę w kategorii „Muzyka” za dwuaktową operą Sąd ostateczny wg libretta Mirosława Bujko, której premiera miała miejsce 8 listopada 2017 roku na scenie Opery Bałtyckiej. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programów: „Kolekcje”– priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca na lata 2016-2017 oraz programu z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej – priorytet „Muzyka” na rok 2017.

Grabieże, gwałty i mroczne tajemnice wpisują się w historię tryptyku Hansa Memlinga Sąd ostateczny. Owiana mistycyzmem historia malowidła stała się osnową libretta opery Knittla pod tym samym tytułem. Utwór ukazuje legendarne, burzliwe losy słynnego tryptyku Hansa Memlinga – od zamówienia dzieła aż do powrotu malowidła do Gdańska w połowie XX wieku. Szesnaście scen dramatu stanowi ciąg oddalonych w czasie i przestrzeni obrazów, których różnorodność potęguje odmienna w każdej scenie warstwa brzmieniowa – od statycznych akordów, poprzez niespokojne glissanda, klastery, powtarzane figury melodyczne. Duży aparat wykonawczy wzbogacony został o rozbudowaną sekcję perkusyjną i elektronikę. Szeregowi zróżnicowanych postaci dramatu, głównie głosów męskich, towarzyszy proroczy chór, zapowiadając, na dźwiękach kilkukrotnie powtórzonej melodii, nadejście Sądu Ostatecznego. Fragmenty opery można obejrzeć na stronie Opery Bałtyckiej.

Centrum Współczesnej Muzyki Klawesynowej im. Elżbiety Chojnackiej

CWMKW pałacu w Rybnej otwarto Centrum Współczesnej Muzyki Klawesynowej im. Elżbiety Chojnackiej. Centrum powstało jako hołd złożony wybitnej polskiej klawesynistce światowej sławy Elżbiecie Chojnackiej. Prowadzone jest przez spadkobierczynię Artystki, dr Aleksandrę Gajecką-Antosiewicz.

Celem działalności Centrum im. E. Chojnackiej jest zachowanie integralności spuścizny artystycznej i naukowej Elżbiety Chojnackiej, kultywowanie tradycji wykonawstwa muzyki klawesynowej oraz propagowanie muzyki XX i XXI wieku. Inicjatywa wspierana jest przez Stowarzyszenie gorczycki.pl, Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Związek Kompozytorów Polskich, Śląskie Towarzystwo Muzyczne. Mecenat nad Centrum sprawują: Pałac w Rybnej, Gmina Tarnowskie Góry i Andrzej Łączyński.

W ramach projektu będą realizowane takie zadania, jak zachowanie integralności spuścizny Elżbiety Chojnackiej, kontynuowanie i pielęgnowanie tradycji wykonawczej współczesnej muzyki klawesynowej, prowadzenie prac badawczych i publikowanie ich wyników w czasopismach specjalistycznych, prowadzenie biblioteki muzycznej zawierającej katalog współczesnych utworów klawesynowych kompozytorów polskich i utworów skomponowanych dla Elżbiety Chojnackiej, a także popularyzowanie muzyki XX i XXI wieku poprzez koncerty, wykłady, współpracę z mediami oraz wykorzystanie nowoczesnej technologii w prezentacjach koncertowych i dokumentacyjnych. 25 listopada planowany jest m. in. koncert „Dedykacje” w ramach Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego, podczas którego klawesynistka Aleksandra Gajecka-Antosiewicz prawykona utwory Zygmunta Krauze i Artura Zagajewskiego.

W dniach 8–15 lipca 2018 roku w Pałacu w Rybnej odbędzie się Mistrzowski Kurs Klawesynowy, który poprowadzi dr Aleksandra Gajecka-Antosiewicz (Akademia Muzyczna w Łodzi). Dodatkowe wykłady w trakcie kursu poprowadzą prof. Marek Toporowski (Akademia Muzyczna w Krakowie) i dr hab. Artur Zagajewski (Akademia Muzyczna w Łodzi).

Szczegółowe informacje – na stronie: http://www.palacrybna.pl

Białystok | Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „Muzyka chóralna – dokonania, perspektywy: muzyka chóralna XX i XXI wieku”

umfcW dniach 26–27 marca 2018 roku Katedra Chóralistyki i Edukacji Artystycznej UMFC organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Artystyczną „Muzyka chóralna – dokonania, perspektywy: muzyka chóralna XX i XXI wieku”.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane badania, poświęcone współczesnej muzyce chóralnej oraz inicjatywy festiwalowe i konkursowe związane ze współczesną muzyką chóralną. Prelegenci omówią drogi rozwoju muzyki chóralnej i aktualne trendy kompozytorskie w XX i XXI wieku. Będą wygłoszone referaty na temat współczesnych technik kompozytorskich i praktyki wykonawczej. Odbędzie się też dyskusja twórców oraz praktyków w obszarze wykonawstwa muzyki chóralnej XX i XXI wieku.

Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili dyrygentów, chórmistrzów, muzykologów i teoretyków zainteresowanych muzyką chóralną, jej walorami artystycznymi i dydaktycznymi. Uczestnicy omówią m. in. problematykę wykonawczą kompozycji Szymona Godziemba-Trytka, fakturę chóralną w utworach Pawła Łukowca, twórczość chóralną Aleksandra Szeligowskiego i kompozytorów XX-XXI w. związanych ze Śląskiem Cieszyńskim. Referaty wygłoszą również kompozytorzy: Miłosz Bembinow Muzyka chóralna jako wizytówka kultury polskiej za granicą, Marek Raczyński Tam, gdzie rodzi się muzyka – oblicza współpracy kompozytora z dyrygentem, Marcin Łukaszewski Twórczość chóralna Wojciecha Łukaszewskiego, Szymon Godziemba-Trytek Symbolika Karawaki w utworze „Crux Christi salva nos” Szymona Godziemba-Trytka.

Konferencja odbędzie się w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku (ul. Kawaleryjska 5). Kierownikiem naukowym wydarzenia jest dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC.

W ramach Konferencji odbędzie się koncert Chóru Żeńskiego Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku „Schola Cantorum Bialostociensis” pod dyrekcją Anny Olszewskiej, który prawykona Stabat Mater na chór żeński autorstwa Zuzanny Koziej.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Warszawa | Koncert premierowy płyty „Roman Maciejewski. Muzyka fortepianowa”

dux22 marca 2018 roku swoją koncertową premierę w Nowym Świecie Muzyki (Warszawa, ul. Nowy Świat 63) będzie miała płyta Roman Maciejewski. Muzyka fortepianowa wydana nakładem wydawnictwa DUX Recording Producers.

Roman Maciejewski to jedna z najciekawszych osobowości twórczych polskiego życia muzycznego XX wieku i prawdopodobnie najbardziej niedoceniana, co wynika w podobnym stopniu z niezależnego charakteru kompozytora, jak z powodów politycznych. Pod względem stylistycznym utwory fortepianowe Maciejewskiego wykazują zbieżność z neoklasycyzmem, z typową dla polskich kompozytorów domieszką romantyzmu, ale także z elementami impresjonistycznych eksperymentów z barwami. Świetny warsztat kompozytorski widać zarówno w polifonii, jak i w mistrzowskim zastosowaniu technik wariacyjnych i przetworzeniowych. Stałym elementem jego utworów jest też głębokie nasycenie emocjonalne.

Album Roman Maciejewski. Muzyka fortepianowa zawiera nadzwyczaj interpretacje ośmiu utworów fortepianowych Maciejewskiego, dokonane przez Mariusza Ciołko, w tym pierwsze w historii nagranie Mazura II. Podczas koncertu premierowego pianista zaprezentuje niektóre z nagranych przez niego utworów. To wspaniała okazja do poszerzenia swojego muzycznego horyzontu, poznania nowych inspirujących osób z muzycznego środowiska oraz przybliżenia się do sztuki.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Gorzów | Koncert oratoryjny „Muzyka i sacrum”

fg25 marca 2018 roku o godz. 19.00 w Kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski odbędzie się Koncert oratoryjny „Muzyka i sacrum”, podczas którego zabrzmi Stabat Mater na sopran, alt, baryton, chór mieszany i orkiestrę op. 53 Karola Szymanowskiego.

Sekwencja Stabat Mater pochodzi z wieku XIII i przez długi czas wchodziła w skład kanonu liturgicznego. Odwołuje się ona do jednego z najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń – ukrzyżowania Jezusa Chrystusa na Wzgórzu Kalwarii, a jej przewodnim tematem jest rozpacz Matki – Maryi – nad losem ukochanego Syna. Temat ten, ujęty w ramy średniowiecznej poezji, w epokach późniejszych stał się źródłem niewyczerpanej inspiracji dla poetów, malarzy czy wreszcie kompozytorów; dzięki temu, poza kontekstem religijnym, nabrał cech głęboko humanistycznych, uniwersalnych.

W dwudziestoleciu międzywojennym średniowieczną sekwencją zainteresował się Karol Szymanowski. Jego kantata Stabat Mater na troje solistów, chór mieszany i orkiestrę (1926), do tekstu współczesnego przekładu polskiego Józefa Jankowskiego, to niezwykle oryginalna kompozycja, choćby ze względu na wpływy folkloru góralskiego oraz archaizacje, którymi subtelnie przetykana jest impresjonistyczna tkanka dzieła. Niesie ono ze sobą również bardzo silny ładunek ekspresji, a jednocześnie, za sprawą prostoty środków wyrazu i przejrzystości faktury, sprzyja skupieniu słuchacza i kontemplacji.

Dzieło wykonają Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej i Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Jacka Kraszewskiego. W roli solistów wystąpią: Barbara Żarnowiecka (sopran), Ewa Marciniec (alt), Jarosław Bręk (baryton).

Wstęp na koncert jest wolny.

Dodatkowe informacje – na stronie Filharmonii Gorzowskiej.

Kraków | „Sinfonietka”: nareeeeeeszcie wiosna!

sc Sinfonietta Cracovia 24 marca 2018 roku o godz. 12:00 w sali koncertowej Muzeum Manggha (Kraków, ul. Marii Konopnickiej 26) powita wiosnę kolorowym, pełnym atrakcji koncertem „Nareeeeszcie wiosna!” z cyklu „Sinfonietka”, przygotowanym z myślą o najmłodszych melomanach.

Z tej okazji niezastąpiona Pani Sinfonietka przygotowała dla młodych słuchaczy wyjątkowy program pełen wspaniałych, tętniących życiem i zwiastującym koniec zimy kompozycji. W wykonaniu Sinfonietty Cracovii usłyszymy m.in. Wiosnę ze słynnych Czterech pór roku Antonio Vivaldiego, Marzec Piotra Czajkowskiego czy fragmenty X Sinfonii Felixa Meldessohna-Bartholdy’ego.

W programie wydarzenia nie zabraknie również polskich piosenek dziecięcych oraz – tradycyjnie – szeregu pozamuzycznych atrakcji. Sinfonietcie Cracovii na scenie sali koncertowej Muzeum Manggha towarzyszyć będzie niezastąpiony, kipiący energią Sinfonietkowy Chór Dziecięcy.

Patronat medialny nad koncertami Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Informacja o biletach – na stronie www.sinfonietta.pl 

Katowice | Polska muzyka za mało znana

nosprSeria koncertów „Polska muzyka za mało znana” w katowickiej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia to znakomita okazja do zapoznania się z mniej znanymi dziełami polskich kompozytorów. Tak będzie również 23 marca 2018 roku o godz. 19.30.

Podczas koncertu usłyszymy  La danse de la sorcière na kwintet dęty i fortepian Aleksandra Tansmana, Morskie Oko z cyklu Żywioły Tatr na kwintet dęty Artura Malawskiego, Trzy preludia na klarnet i fortepian Marcela Chyrzyńskiego, Cantabile in h Krzesimira Dębskiego oraz Fonoplasticon na kwintet dęty i fortepian Zbigniewa Bargielskiego.

Kulminacją wieczoru będzie prawykonanie Burlesca na kwintet dęty i fortepian Mikołaja Góreckiego. Utwór został zamówiony przez Fundację Musica Mundana w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, i dedykowany wykonawcom: Beacie Bilińskiej i Krakowskiemu Kwintetowi Dętemu.

Pianistka Beata Bilińska należy do czołówki polskich pianistów. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. Andrzeja Jasińskiego (dyplom z wyróżnieniem), doktorem habilitowanym sztuk muzycznych i pełni funkcję profesora nadzwyczajnego tej uczelni. Od ponad 20 lat prowadzi intensywną działalność artystyczną, biorąc udział w koncertach symfonicznych, recitalach solowych i kameralnych w Polsce oraz za granicą. W 2003 r. zadebiutowała w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Jako pierwsza polska pianistka wykonała Koncert fortepianowy „Zmartwychwstanie” Krzysztofa Pendereckiego (2005) oraz prawykonała II Koncert fortepianowy Wojciecha Kilara (2011). Krakowski Kwintet Dęty powstał w 1998 roku. Muzycy Kwintetu to laureaci wielu konkursów oraz pedagodzy Akademii Muzycznych w Krakowie i Katowicach. Krakowski Kwintet Dęty wraz z Beatą Bilińską dokonał prawykonania Sextetu „Fonoplasticon” Zbigniewa Bargielskiego, a wkrótce dokona prawykonania Sextetu Mikołaja Góreckiego.

Patronat medialny nad koncertami NOSPR objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Informacja o biletach – na stronie NOSPR.

 

Warszawa | Spotkanie z Lady Camillą Panufnik

pDyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie dr hab. Jolanta Talbierska ma zaszczyt zaprosić 23 marca 2018 roku o godz. 12.00 na spotkanie z Lady Camillą Panufnik oraz prezentację wybranych pozycji z cennego zespołu archiwaliów po wybitnym kompozytorze Andrzeju Panufniku przekazanych przez Nią do Archiwum Kompozytorów Polskich BUW. Spotkanie będzie miało miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66, Sala im. Lindego).

We wrześniu 2017 Lady Camilla Panufnik przekazała Archiwum Kompozytorów Polskich BUW cenny zespół dokumentów polskiego kompozytora emigracyjnego Andrzeja Panufnika (1914–1991). Zawiera on przede wszystkim materiały w języku polskim – dokumenty rodzinne i rodowe, szczególnie bogate w przypadku ojca kompozytora, Tomasza Panufnika, sławnego lutnika i twórcy szkoły budowania instrumentów, dokumenty z czasu okupacji w Warszawie i muzycznej działalności Panufnika w tym czasie, materiały dokumentujące działalność w kraju w latach powojennych do czasu opuszczenia Polski w 1954 r., korespondencję ze środowiskiem polskiej muzycznej emigracji lat 1950–1980 oraz korespondencję z polskim środowiskiem muzycznym i rodziną.

Spuścizna twórcza tego wybitnego artysty spoczywa w British Library. W roku 2004 Lady Panufnik ofiarowała do zbiorów BUW mikrofilmy z rękopisami muzycznymi kompozytora. Zdeponowanie w Archiwum Kompozytorów Polskich BUW spuścizny dokumentującej twórcze życie Andrzeja Panufnika jest niezwykle ważne dla dalszych badań nad genezą i recepcją jego dorobku.