Polmic - FB


relations and reviews

„Mazurek. Antologia: od Elsnera do Zalewskiego” w interpretacji Łukasza Chrzęszczyka

Antologia MazurkaPowstały w ramach stypendium MKiDN „Kultura w sieci” projekt ma na celu stworzenie cyfrowej antologii mazurka, będącego najstarszą – i obok poloneza najbardziej charakterystyczną – formą narodową muzyki polskiej. Obecnie składają się nań nagrania osiemnastu mazurków osiemnastu polskich kompozytorów XVIII, XIX, XX i XXI wieku, umieszczone w witrynie internetowej www.antologiamazurka.pl 

Dobór wykonanych kompozycji – w dużej części zupełnie niedostępnych w powszechnym obiegu w formie dźwiękowej i będących dziełami twórców zapomnianych – miał na celu zobrazowanie rozwoju mazurkowych tradycji na tle całokształtu historii polskiej muzyki fortepianowej, od czasów Józefa Elsnera aż po twórczość powstającą obecnie. 18 takich właśnie sylwetek to bohaterowie projektu „Mazurek. Antologia: od Elsnera do Zalewskiego”.

Równorzędnym jego bohaterem jest oczywiście sam mazurek. O wyjątkowości mazurka jako formy decyduje w dużej mierze współistnienie dwóch czynników – jego niezwykle wyrazistej gatunkowej tożsamości, wynikającej z długiego szeregu bardzo silnie skojarzonych z nim idiomów, oraz nadzwyczajnej podatności na najrozmaitsze kompozytorskie ujęcia, będącej efektem jego złożonej genealogii. W naturalny sposób czyni go to swoistą soczewką, pozwalającą uchwycić panoramę rozmaitych zjawisk, które zaistniały w polskiej muzyce fortepianowej w czasie ostatnich dwóch stuleci.

Celem powstałej w ramach projektu antologii mazurka było skupienie się na niedoświetlonych jeszcze rejonach historii muzyki polskiej, pomija ona więc mazurki Chopina i Szymanowskiego; poczynając od quasiklasycznego stylu Elsnera i Damse'a, podąża śladami twórców wczesnego i późnego romantyzmu (Chudoba, Dobrzyński, Nowakowski, Troszel, Kątski, Janotha, Żeleński, Noskowski) przechodzącego płynnie w modernizm (Melcer, Gradstein), by znaleźć się ostatecznie w domenie neo- i post-stylistyk (Friedman, Tansman, Nawrocki, Borkowski, Dutkiewicz, Zalewski).

Autorem projektu jest dr Łukasz Chrzęszczyk – pianista, solista i kameralista, adiunkt w Katedrze Kameralistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

www.antologiamazurka.pl 

I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Sanoku

SanokW dniach 16-18 października 2020 gościliśmy w Sanoku znamienitych gości za sprawą I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, którego pomysłodawcą jest Łukasz Kot, prezes Stowarzyszenia Pro Artis. Przez trzy dni mogliśmy słuchać i oglądać koncerty na żywo – w Parafii NSPJ w Sanoku oraz za pomocą transmisji online (niedzielny koncert transmitowało Radio Fara).

Udział w Festiwalu wzięli: dyrektor artystyczny przedsięwzięcia – dr hab. Piotr Rojek, prof. Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (organy), pochodząca z Sanoka – dr hab. Agata Kielar-Długosz (flet) wraz z mężem, również flecistą – prof. dr. Łukaszem Długoszem, ponadto usłyszeliśmy prof. dr. hab. Romana Peruckiego (organy) i dr. hab. Jana Botora (organy). Artyści zaprezentowali różnorodny i bogaty repertuar, sięgając do utworów wybitnych kompozytorów, jak i wykonując własne improwizacje.

Wszyscy wykonawcy zaprezentowali niezwykle wysoki poziom artystyczny, co doceniła także publiczność, która każdy występ nagrodziła gromkimi brawami. Artyści natomiast wyrazili uznanie dla dyrektorów Festiwalu za wzorową organizację i przygotowanie eventu.

Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, w listach przygotowanych na tę okazję, jednogłośnie stwierdzili, że Festiwal będzie ważnym wydarzeniem kulturalnym, które rozsławi miasto i stanie się ważnym ośrodkiem muzyki organowej i kameralnej na mapie Polski.

Patronat medialny nad Festiwalem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Dyrektor artystyczny prof. Piotr Rojek

Dyrektor organizacyjny mgr Łukasz Kot

Read more: I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Sanoku

„Sytuacja pandemii nieodwracalnie zmieniła świat muzyki” – przedstawiciele instytucji kultury zabrali głos podczas konferencji Young Arts. Muzyka & Edukacja 3.0

IMiT„Sytuacja pandemii nieodwracalnie zmieniła świat muzyki” – przedstawiciele instytucji kultury zabrali głos podczas konferencji Young Arts. Muzyka & Edukacja 3.0

7 października 2020 odbyła się konferencja dla nauczycieli gry na instrumentach smyczkowych „Young Arts. Muzyka & Edukacja 3.0”. Wydarzenie było w całości poświęcone praktycznym aspektom zdalnej edukacji muzycznej, a otworzył je panel na temat zmian obyczajowych w muzyce, które wywołała pandemia.

Dyskusję otwierającą konferencję poprowadził Maxymilian Bylicki z Instytutu Muzyki i Tańca, a udział w niej wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za kulturę i edukację artystyczną: Agnieszka Hejduk-Domańska – zastępca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Katarzyna Dziurdzikowska – wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej. Głos środowiska szkolnych placówek muzycznych reprezentowała prof. Katarzyna Sokołowska, wicedyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Tematem rozmowy były zmiany obyczajowe wywołane przez pandemię w świecie muzyki oraz wyzwania i szanse, jakie daje kulturze nauczanie online. Podczas konferencji została również krótko zaprezentowana nowa platforma edukacyjna Young Arts Kids, której misją jest umożliwianie dostępu do edukacji muzycznej wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności pod opieką wybitnych nauczycieli, oraz możliwość kontynuowania edukacji w okresie ewentualnych ograniczeń pandemicznych. Platforma jest dostępna pod adresem www.yakids.pl.

„Sytuacja pandemii zmieniła świat muzyki. Wszyscy teraz muszą odnaleźć się w rzeczywistości, kiedy nie ma możliwości występów na żywo. O wiele trudniejsze jest obecnie realizowanie edukacji artystycznej dzieci” – powiedział na wstępie dyskusji Maxymilian Bylicki.

Read more: „Sytuacja pandemii nieodwracalnie zmieniła świat muzyki” – przedstawiciele instytucji kultury...

V Krakowski Festiwal Akordeonowy: na granicy czerwonej strefy

KFAJeden z pierwszych jesiennych, ciepłych wieczorów, na Rynku słychać gwar rozmów, które toczą się w okolicznych lokalach. Schodzimy w dół do Piwnicy pod Barnami i z Pracowni dobiega nas przyjemna lekka nuta nowoorleańskich standardów, rozpoznawalne melodie w niecodziennej aranżacji, grane na akordeonie. Mijamy bar i wchodzimy do sali wypełnionej (wg możliwych standardów bezpieczeństwa) po brzegi słuchaczami. Ze sceny bije pogodna atmosfera radosnej improwizacji jazzowej. Agata Kuliś magnetyzuje swoją osobowością, angażuje widzów do wspólnego muzykowania, a Konrad Ligas groove’uje na akordeonie. Na chwilę zapominamy o pandemii, ograniczeniach i niesieni lekką, wpadającą w ucho muzyką znów czujemy się jak w typowej, krakowskiej Piwnicy.

Koncert Muzyki Jazzowej, który odbył się 9 października w Piwnicy Pod Baranami, był tylko jednym z wielu wydarzeń, które stanowiły 5. Krakowski Festiwal Akordeonowy organizowany przez Fundację Art Forum przy współudziale Akademii Muzycznej w Krakowie. Mimo trudności i ograniczeń związanych z wyjątkową sytuacją, w jakiej znajdujemy się od kilku miesięcy, organizatorzy zaproponowali niezwykle bogaty i różnorodny program, w którym znalazło się: 11 koncertów głównie muzyki poważnej, ale także koncert do filmu niemego, w tym 21 prawykonań, 6 warsztatów, spektakl teatru instrumentalnego, konkurs filmowy i wystawa designu – wszystkie wydarzenia odbyły się na żywo!

O popularności festiwalu świadczy bardzo wysoka frekwencja widzów i warsztatowiczów, a także zainteresowanie mediów lokalnych i ogólnopolskich. W całym festiwalu, który trwał od 4 do 11 października, wzięło udział aż 65 artystów, w tym Kroke z Jerzym Bawołem, Maciej Frąckiewicz, Martynas Levickis, Olga Szwajgier i Magdalena Kulig.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Małgorzata Raczkowska

Klipy z każdego dnia festiwalowego produkcji Chillology są dostępne na kanale YouTube Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego. Reportaże fotograficzne – na stronie https://krakowskifestiwalakordeonowy.pl/v-krakowski-festiwal-akordeonowy-2020-2/ 

Alexander Kalischewski – międzynarodowe sukcesy wokalne 14-latka

Kalischewski AlexanderAlexander Kalischewski zdobył 1. miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Grand Prize Virtuoso” w Londynie (luty 2020) i otrzymał zaproszenie do udziału w koncercie laureatów w Elgar Room Royal Albert Hall we wrześniu br.

W prezentowanym programie znalazły się Minnelied Franza Schuberta, Funiculi funicula Luigiego Denzy oraz znany utwór Puttin on the Ritz Irvinga Berlina. Alexander został także zakwalifikowany do udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Melos” w Rzymie w maju. Z uwagi na pandemię koronawirusa uczestników zobligowano do przesłania nagrań video ze swoimi interpretacjami. Alexander nagrał ponownie wymienione wcześniej utwory oraz pieśń Johannesa Brahmsa Erlaube mir feins Mädchen, jak również romans Michaiła Jakowlewa Zimnij wieczier i otrzymał 1. miejsce w swojej grupie wiekowej. Na podobnych warunkach możliwy okazał się udział w IV Quebec Classical Music Competition w Kanadzie, gdzie pomimo braku podziału na kategorie, pośród 200 uczestników z całego świata, Alexandrowi przyznano wyróżnienie, po czterech znakomitych pianistach z Kanady, Chin i USA. Młody wokalista przedstawił tu do oceny m.in. arię starowłoską Giacoma Carissimiego Vittoria, vittoria. Czerwcowe sukcesy natomiast, to 1. miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Muse” w Atenach oraz 2. miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Belgradzie, o których zadecydowały dodatkowo interpretacje pieśni Antonína Dvořáka Kdyz mne stara matka z cyklu Pieśni cygańskich op. 55, a także Chochlika Stanisława Moniuszki.

Alexander Kalischewski jest uczniem dr hab. Sylwii Burnickiej-Kalischewskiej, prof. Akademii Sztuki w Szczecinie. Przy fortepianie podczas zmagań konkursowych towarzyszy mu zawsze mgr Romuald Kalischewski.

Pomimo młodego wieku, Alexander występował w wielu koncertach charytatywnych na rzecz dzieci z hospicjów czy dzieci uchodźców pozostających bez opiekunów w Berlinie, Düsseldorfie, Schwäbisch Hall, ale także w międzynarodowych Schubertiadach organizowanych przez Akademię Sztuki w Szczecinie.

Ponadto koncertował w roli solisty z Chórem Dziecięcym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i orkiestrami Uecker-Randow-Sinfoniés oraz Preußisches Kammerorchester Prenzlau pod batutą m.in. Ursa-Michaela Theusa i prof. Dariusza Dyczewskiego.