Polmic - FB

kalendarium konferencji ()

A B C D F I K M O P R S V W X Y

47. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji”


Organizator:  Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich

Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich zaprasza do udziału w 47. Konferencji Muzykologicznej ZKP, która odbędzie się w dniach 25‒27 października 2018 roku w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pod tytułem „Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji”.

Organizatorzy oczekują referatów podejmujących zagadnienia zarówno z zakresu historii muzyki, jak również etnomuzykologii, antropologii i socjologii muzyki, mieszczących się w dwóch komplementarnych zakresach tematycznych, zapowiadanych tytułem konferencji. Pierwszy z nich dotyczy różnych form obecności muzyki przeszłości w kulturze danego okresu, drugi ‒ relacji muzyki do tradycji identyfikowanej, przykładowo, z danym gatunkiem muzycznym, ośrodkiem, regionem czy grupą społeczną. W pierwszym zakresie tematycznym zakłada się świadome i ideowe nawiązywanie do przeszłości, w drugim – długie trwanie zjawisk, stanowiących integralny składnik spuścizny muzycznej ukształtowanej przez minione pokolenia. Organizatorzy sugerują, aby zagadnienia te rozpatrywane były na dwóch płaszczyznach:

1) twórczości muzycznej, tzn. analizy konkretnych utworów muzycznych, również w ich warstwie ideowej;

2) społecznych kontekstów funkcjonowania tej twórczości, tzn. badania jej w perspektywie narodowej, regionalnej czy konfesyjnej.

- w odniesieniu do wszystkich muzycznych epok, jak i w aspekcie przemian kultury ludowej.

Konferencja organizowana jest przy współpracy z międzynarodowym projektem badawczym HERA „Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early Modern Europe” (www.soundme.eu). Nad jej przygotowaniem czuwać będzie Komitet Programowy w składzie: Paweł Gancarczyk, Beata Bolesławska-Lewandowska, Agnieszka Draus i Barbara Przybyszewska-Jarmińska.

W 2018 roku upływa 70. rocznica utworzenia Sekcji Muzykologów w ramach Związku Kompozytorów Polskich. W związku z tą rocznicą, ostatni dzień konferencji zostanie poświęcony przypomnieniu historii Sekcji oraz uczczeniu tego jubileuszu.

Udział w konferencji możliwy będzie po uiszczeniu opłaty konferencyjnej. Wysokość opłaty wynosi 200 zł dla członków ZKP oraz 300 zł dla innych uczestników (opłata nie obejmuje kosztów noclegów). Przewiduje się zniesienie opłaty konferencyjnej dla członków ZKP, którzy nie są związani stosunkiem pracy z instytucjami naukowymi i nie mogą liczyć na wsparcie pracodawcy, jak również dla emerytów. W takich przypadkach należy zaznaczyć w zgłoszeniu odpowiednią informację.

Aby zgłosić temat należy do 31 marca 2018 roku wysłać wiadomość na adres Agnieszki Draus: drausik@poczta.onet.pl. Każdemu referentowi przyznane zostanie 30 min., obejmujące czas wygłoszenia referatu (20 min.) i dyskusję (10 min.). Możliwe jest również zgłoszenie tematów dowolnych, nie związanych z główną tematyką konferencji. Po przyjęciu zgłoszenia zostanie wysłane potwierdzenie wraz z prośbą o wniesienie opłaty konferencyjnej na wskazane konto; opłaty będą przyjmowane do końca czerwca 2018 roku.


Kontakt:

Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich

00-272 Warszawa

Rynek Starego Miasta 27

tel./faks: +4822 831-17-41

drausik@poczta.onet.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.