Polmic - FB

organizacja (S)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Stowarzyszenie Artystów "Zdolni do Wszystkiego"


ul. Waszczyka 1c/1

65-001 Zielona Góra

tel. +48 505 275 728

e-mail: zdolnidowszystkiego@gmail.com


  • Prezes: Michał Mogiła

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz promowania i upowszechniania kultury i sztuki w Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem społeczności Zielonej Góry oraz Ziemi Lubuskiej poprzez:
- organizowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój i popularyzację kultury i sztuki;
- tworzenie profesjonalnych zespołów artystycznych działających na różnych płaszczyznach sztuki;
- działalność mająca na celu edukację i popularyzację kultury i sztuki;
- promocję miasta Zielonej Góry oraz województwa lubuskiego jako silnie i prężnie działającego ośrodka artystycznego i kulturalnego w Polsce i za granicą;
- reprezentowanie artystów i menadżerów przed instytucjami, zrzeszeniami, związkami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi, organizacjami, przedsiębiorstwami, wydawcami fonograficznymi i przedstawicielami mediów;
- przyznawanie stypendiów dla artystów pozwalających na zakup instrumentów muzycznych lub niezbędnych akcesoriów, jak również finansowanie w pełni lub części projektów artystycznych;
- przyznawanie doraźnych zapomóg finansowych dla artystów i twórców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej;
- współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań stowarzyszenia jak i artystów z nim związanych;
- zaangażowanie liderów życia publicznego, politycznego, kulturalnego, społecznego, naukowego w inicjatywy wspierające działania stowarzyszenia;
- działania na rzecz międzynarodowej współpracy i integracji we wszelakich dziedzinach sztuki;
- współpracę z twórcami i sprzedawcami instrumentów muzycznych;
- organizowanie festiwali, koncertów, wystaw, wernisaży, spektakli teatralnych, warsztatów artystycznych, konkursów, odczytów, spotkań na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami;
- organizowanie komercyjnych imprez artystycznych;
- nagrywanie i kolportowanie płyt oraz innych nagrań audio-video promujących twórczość członków Stowarzyszenia;
- nagrywanie i kolportowanie płyt oraz innych nagrań audio-video promujących wydarzenia artystyczne organizowane przez Stowarzyszenie;
- ścisłą współprace z mediami – tak na terenie kraju jak i za granicą;
- współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, placówkami kultury, organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi podobny rodzaj działalności;
- współpracę z krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.