Polmic - FB

festiwal (A)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S U V W Ź

Ad hymnos ad cantus - Festiwal Muzyka Staropolska w Zabytkach Warszawy


Warszawska Opera Kameralna
ul. Nowogrodzka 49

00-695 Warszawa

tel. (+48 22) 628 30 96

fax (+48 22) 628 53 55

tel./fax (+48 22) 627 22 12

e-mail: artmgmt@wok.pol.pl

www: www.operakameralna.pl


Festiwal Muzyka Staropolska w Zabytkach Warszawy Ad hymnos ad cantus po raz pierwszy został zorganizowany przez Warszawską Operę Kameralną w 1979 roku. Jego ideą było połączenie zabytków architektonicznych Warszawy z dawną, nieznaną twórczością muzyczną. Nazwa imprezy nawiązuje natomiast do tytułu jednego z koncertów wokalno-instrumentalnych Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego i dokładnie oddaje symboliczny jej sens. Głównym zadaniem, jakie postawili przed sobą organizatorzy, była chęć przybliżenia słuchaczom historii oraz upowszechnianie nieznanej twórczości dawnych, polskich mistrzów. Z czasem formułę festiwalu rozszerzono na dzieła kompozytorów obcych działających w Polsce i komponujących dla rodzimych kapel. Od początku realizowano zasadę prezentacji muzyki od epoki średniowiecza, reprezentowanej zabytkami muzyki monodycznej i wczesną polifonią aż do czasów Chopina. Głównym składnikiem programów festiwalowych jest twórczość baroku. Duży wkład w tworzenie repertuaru poszczególnych edycji imprezy posiada powstały w 1984 roku Ośrodek Dokumentacji i Badań Dawnej Muzyki Polskiej Warszawskiej Opery Kameralnej. Dzięki jego odkryciom i opracowaniom w programach festiwali umieszczane są nowo znalezione kompozycje znanych i nieznanych twórców. Do 2000 roku organizatorzy corocznie starali się dodawać do programu imprezy przynajmniej jedno prawykonanie. Kolejne festiwale były prawdziwym forum upowszechniania najnowszych odkryć muzyki polskiej. W ten sposób słuchacze mieli sposobność poznać twórczość takich kompozytorów, jak: Józef Bolechowski, Bazyli Bohdanowicz, Wojciech Dankowski, Jan Engel, Antoni Milwid, Piotr z Grudziądza, Wincenty z Kielczy, Maciej Radziwiłł, Wisław z Rugii i Marcin Żebrowski. Podczas koncertów festiwalowych wykonane zostały również nowe kompozycje Krzysztofa Borka, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Bartłomieja Pękiela, Marcina Mielczewskiego, Damiana Stachowicza, a także Józefa Elsnera i jego uczniów – Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Karola Kurpińskiego, Józefa Zarębskiego oraz Marii Szymanowskiej. Do 1999 roku festiwal charakteryzowała różnorodność form i gatunków prezentowanych kompozycji – od drobnych zabytków muzyki średniowiecza, poprzez polifonię, koncerty i większe formy religijne aż po operę. Od XXI Festiwalu organizatorzy skłonili się do obszerniejszego prezentowania muzyki kameralnej kosztem oratoryjno-kantatowej, a także podporządkowywania programu jednemu wykonawcy lub kompozytorowi.
W imprezie bierze udział wiele zespołów – obok muzyków Warszawskiej Opery Kameralnej także artyści z Czech, Niemiec, Francji, Szwajcarii i Rosji.
Do 1998 roku festiwal organizowany był jesienią we wrześniu, a od jubileuszowej XX jego edycji – wiosną. Z przyczyn finansowych więcej miejsca zaczęła w nim zajmować muzyka kameralna kosztem oratoryjno-kantatowej, podporządkowywano też program jednemu wykonawcy (w 2000 roku) lub jednemu kompozytorowi (w 2001 roku - J. Elsnerowi). W latach 2002-2004 festiwal, ze względów głównie finansowych, zawiesił swoją działalność. Odrodził się dopiero w 2005 roku i ponownie organizowany jest jesienią, we wrześniu. Podczas XXIV edycji odbyły się prawykonania utworów Szymona Ferdynanda Lechleitnera i Jana Engela, a rok później, w 2006 roku program festiwalu wypełniły kompozycje Franciszka Lessela, Antoniego Stolpe, Mikołaja Zieleńskiego, Wojciecha Dankowskiego, Feliksa Janiewicza i Adama Jarzębskiego.
Festiwal jest imprezą kameralną i ze względu na małe rozmiary sali Opery obliczoną na ograniczoną ilość słuchaczy. Zyskał jednak szybko opinię festiwalu o znamionach sztuki elitarnej.