Polmic - FB

indeks osób (N)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Maciej Negrey, kompozytor i muzykolog; ur. 11 stycznia 1953, Kraków. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom w 1976). W 1990 odbył studia w zakresie muzyki komputerowej w Amsterdamie. W latach 1976-83 był redaktorem, a od 1994 do 1995 redaktorem naczelnym w Polskim Wydawnictwie Muzycznym. Od 1979 do chwili obecnej jest wykładowcą literatury muzycznej i historii muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 1996-99 pełnił jednocześnie funkcję prodziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz był członkiem Senatu krakowskiej uczelni.
Prowadzi badania nad symfoniką XIX i XX wieku z uwzględnieniem muzyki polskiej. Napisał wiele prac i artykułów z tego zakresu, brał udział w sesjach naukowych w kraju i za granicą. Od 1979 jest współpracownikiem Encyklopedii Muzycznej PWM, od 1995 redaktorem naukowym działu „Kompozytorzy XIX wieku” tej edycji. W latach 1996-2000 był również redaktorem naukowym działu muzycznego Encyklopedii Krakowa PWN.
Jako kompozytor debiutował w 1979 na Festiwalu w Stalowej Woli Kwartetem smyczkowym nr 1 (1978), za który otrzymał III nagrodę, w 1981 otrzymał III nagrodę na Konkursie Legnickiego Towarzystwa Muzycznego za Trzy fragmenty Reqiuem na chór a cappella (1981).
Jego utwory wykonywane były na wielu koncertach, m.in. w Holandii (1996), Szwajcarii (1997), na Ukrainie (1998), Słowacji (1999) i Czechach (2000) oraz festiwalach, m.in.: w Stalowej Woli (1979, 1980), podczas Dni Kompozytorów Krakowskich (1990, 1991, 1993, 1996), Festiwalu „Write and Play” (2000), Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Kontrasty” we Lwowie (1998), II Festiwalu Polskiej Muzyki Kameralnej w Warszawie (2004).
Maciej Negrey od 1985 jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, w latach 1987-94 sprawował funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego ZKP i był jednym z inicjatorów Festiwalu Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich.

Kontakt
e-mail:
maciej.negrey@interia.pl

kompozycje

Kwartet smyczkowy nr 1 * (1978)
Kwartet smyczkowy nr 2 (1980)
Expressis verbis na orkiestrę symfoniczną (1981)
Trzy fragmenty Reqiuem na chór a cappella (1981)
Kwartet smyczkowy nr 3 (1984)
Przechadzki rajskie na 2 harfy (1989)
Sinfonietta all’Aequale na orkiestrę smyczkową (1990)
Pater noster na chór a cappella (1994)
Rotacello na wiolonczelę solo (1995)
Oddalenie na wiolonczelę i fortepian (1997)
Deutsche Lieder na sopran, flet i wiolonczelę (1997)
Vitis mystica na sopran i harfę (1998)
Dwie pieśni na sopran, wiolonczelę i fortepian (1999)
Salmo notturno na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową (2000)
Kwartet smyczkowy nr 4 (2001)
Sérénade mignonne na klarnet, wiolonczelę i fortepian (2001)
Sonata na flet, wiolonczelę i fortepian (2001)
Variazioni senza tema na klarnet, wiolonczelę i fortepian (2003)
Familiar landscapes na skrzypce solo i orkiestrę symfoniczną (2004)
Mesto na sekstet smyczkowy * (2004)
Cantando na wiolonczelę solo i orkiestrę smyczkową (2005)
Sonatina na saksofon altowy i wiolonczelę (2007)
Ostatnia taka piosenka na saksofon altowy i wiolonczelę (2007)

literatura wybrana

Siemdaj Ewa Negrey Maciej w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „n-pa”, PWM, Kraków 2002

publikacje

rozprawy

Ausdrucksmittel in der IV. Sinfonie c-Moll „Tragischen” von Franz Schubert (1816) w: Beethoven 2. Studien und Interpretationen (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Magdaleny Chrenkoff), vol. III, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003
Chopin i Dvořák. Próba paraleli w: Muzyka, słowo, sens. Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin (pod red. Anny Oberc), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1994
Franciszek Mirecki – Symfonia c-moll. Zagadnienie realizacji formy sonatowej w 1. części cyklu w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych doktor Elżbiecie Dziębowskiej w 70. rocznicę urodzin (pod red. Małgorzaty Woźny-Stankiewicz, Zofii Dobrzańskiej-Fabiańskiej), Musica Iagellonica, Kraków 1999
Idiom pieśniowy w symfonice polskiej XIX wieku w: Pieśń artystyczna narodów Europy (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2002
II Symfonia Andrzeja Krzanowskiego w: Muzyczny świat Andrzeja Krzanowskiego (pod red. Janusza Patera), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2000
Józef Nowakowski (1800-1865). Szkic do portretu z Chopinem w tle w: Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin (pod red. Małgorzaty Janickiej-Słysz, Teresy Maleckiej, Krzysztofa Szwajgiera), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2001
Mendelssohn and Schumann. Two Approaches Toward the Romantic Symphony w: Beethoven 2. Studien und Interpretationen (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego, Magdaleny Chrenkoff), vol. I, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003
O pewnych cechach poematów symfonicznych Grzegorza Fitelberga w: Muzyka polska a modernizm (pod red. Jadwigi Ilnickiej), PWM, Kraków 1981
Pieśni solowe Antonína Dvořáka w: Pieśń artystyczna narodów Europy (pod red. Mieczysława Tomaszewskiego), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1999
Postaci symfonizmu w twórczości Floriana Dąbrowskiego, Stefana Kisielewskiego i Zygmunta Mycielskiego w: Melos, logos, etos. Materiały sympozjum poświęconego twórczości Floriana Dąbrowskiego, Stefana Kisielewskiego i Zygmunta Mycielskiego (pod red. Krystyny Tarnawskiej-Kaczorowskiej), Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 1987
Symfonika Witolda Lutosławskiego w: Witold Lutosławski. Materiały z sesji naukowej poświęconej twórczości Lutosławskiego (pod red. Leszka Polonego), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1985
Tradycja w symfonice Lutosławskiego, Pendereckiego i Góreckiego w: Duchowość Europy Środkowej i Wschodzniej w muzyce końca XX wieku (pod red. Teresy Maleckiej, Krzysztofa Droby), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003
artykuły

Hybrydyzacja form w symfoniach Antoniego Dworzaka, „Muzyka” 1977 nr 4, s. 60-75
II Symfonia Krzysztofa Pendereckiego, „Ruch Muzyczny” 1983 nr 24, s. 3-4
hasła encyklopedyczne

Carrillo Julian w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „cd”, PWM, Kraków 1984
Dvořák Antonin w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „cd”, PWM, Kraków 1984
Enescu George w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „efg”, PWM, Kraków 1987
Förster Josef Bohuslav w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „efg”, PWM, Kraków 1987
Głazunow Aleksander w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „efg”, PWM, Kraków 1987
Jírovec Vojtech w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Krakowiak w: Encyklopedia Krakowa, PWN, Warszawa – Kraków 2000
Krakowska Szkoła Kompozytorska w: Encyklopedia Krakowa, PWN, Warszawa – Kraków 2000
Krommer Franz w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Le Sueur Jean-Francois w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Lekeu Guillaume w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Loewe Carl w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Macfarren George A. w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000
Manołow Emanuił w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000
Martinu Bohuslav w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000
Mašek w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000
Mendelssohn-Bartholdy Felix w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000
Muzyka Centrum w: Encyklopedia Krakowa, PWN, Warszawa – Kraków 2000
MW2 w: Encyklopedia Krakowa, PWN, Warszawa – Kraków 2000
Noskowski Zygmunt w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „n-pa”, PWM, Kraków 2002
Nowakowski Józef w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „n-pa”, PWM, Kraków 2002
Organmistrzowie w: Encyklopedia Krakowa, PWN, Warszawa – Kraków 2000
Organy w: Encyklopedia Krakowa, PWN, Warszawa – Kraków 2000
Państwowa Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie w: Encyklopedia Krakowa, PWN, Warszawa – Kraków 2000
Raff Joachim w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, PWM, Kraków 2004
Rejcha Antonín w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, PWM, Kraków 2004
Rejcha Josef w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „pe-r”, PWM, Kraków 2004
Rybałci w: Encyklopedia Krakowa, PWN, Warszawa – Kraków 2000
Sibelius Jean w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „s-sł”, PWM, Kraków 2007
Smetana Bedřich w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „sm-ś”, PWM, Kraków 2007
Stanford, sir Charles Villiers w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „sm-ś”, PWM, Kraków 2007
Svendsen Johann w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „sm-ś”, PWM, Kraków 2007
Wydawnictwa Muzyczne w: Encyklopedia Krakowa, PWN, Warszawa – Kraków 2000
Łuciuk Juliusz w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997