Polmic - FB

opisy płyt (K)Karol Hławiczka, Adam Hławiczka

Cantus fidei in organis traditus: Karol Hławiczka, Adam Hławiczka


Cantus fidei in organis traditus: Karol Hławiczka, Adam Hławiczka (Powiat Cieszyński 2020)

Pod koniec 2020 roku ukazał się dwupłytowy album zatytułowany Cantus fidei in organis traditus. To wydarzenie warte odnotowania z kilku względów.

Z racji na profil naszego portalu, koncentrującego się na muzyce „współczesnej”, można zwrócić uwagę na kompozytorów, których muzykę utrwalono na płytach. To bracia Karol (1894-1976) i Adam (1908-1995) Hławiczkowie, pochodzący z Cieszyna i w Cieszynie działający bardzo aktywnie w kościele luterańskim organiści.

Dla własnych potrzeb byli również kompozytorami, choć jednak tworzyli jeszcze w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, trudno byłoby ich muzykę określić jako współczesną w potocznym rozumieniu tego terminu. Wyraźnie czytelna jest w niej tradycja neoromantyczna, nie tylko Maxa Regera, ale i odniesienia bachowskie są wyraźne. Postawę obu kompozytorów najlepiej oddaje może wyznanie Adama Hławiczki o jego własnej twórczości: „Niech ten zbiór melodii religijnych we wzbogaconej szacie harmonicznej służy jako wezwanie, wyrażone słowami Psalmu 146 – Chwal duszo moja Pana”. To piękne świadectwo służby Bogu i ludziom, którzy poprzez muzykę na swoją miarę mieli chwalić Boga. Sprzyjać ona może i całkiem przyziemnej medytacji nad naszym losem w czasach pandemii, tym bardziej, że ma przy poważnym charakterze wyraźnie optymistyczny wydźwięk.

Godne uwagi są organy Kościoła Jezusowego w Cieszynie – tak określono w książeczce do płyt świątynię ewangelicką, w której dokonane zostało nagranie. Pochodzący z lat międzywojennych instrument o stylistyce romantycznej znakomicie współgra z charakterem postromantycznej muzyki Karola i Adama Hławiczków.

Gra na nim z dobrym wyczuciem stylu i z nienaganną wirtuozerią Ewelina Bachul-Cienciała, absolwentka klasy organów Juliana Gembalskiego w Akademii Muzycznej w Katowicach i edukacji artystycznej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. A całe przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach stypendium Miasta Cieszyn w dziedzinie kultury i sfinalizowane wydaniem dwupłytowego albumu przez Powiat Cieszyński. I z tego względu jest ono również godne odnotowania, jako przejaw samorządowej troski o regionalną kulturę. A Cieszyn i cały Śląsk Cieszyński ma bogate kulturowe tradycje i ciekawą kulturową współczesność. Warto o nie dbać i je upowszechniać.

Mieczysław Kominek