Polmic - FB

opisy książek (J)Jarzębska Alicja

Strawiński. Myśli i muzyka


Musica Iagellonica, Kraków 2002, s. 503.
Publikacja jest poświęcona poglądom artystyczno-estetycznym Strawińskiego i analizie jego muzyki, stąd też podział na dwie główne części: Strawińskiego myśli o sztuce i Konstrukcja muzyki Strawińskiego. Jak pisze autorka we wprowadzeniu "Niniejsza książka jest (...) próbą nowej interpretacji wypowiadanych przez Strawińskiego myśli o muzyce i sztuce, interpretacji dokonanej w dialogu z filozofią "nowej muzyki" oraz dziewiętnastowiecznymi ideami artystycznymi. Jest ona także propozycją innej periodyzacji jego muzyki oraz nowej metody analizy konstrukcji jego muzycznych arcydzieł, metody inspirowanej kognitywizmem i badaniami psychologii poznawczej." Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych kulturą, sztuką i myślą estetyczną XX wieku.